At-tawasin

Inti ajaran

MANSUR AL-HALLAJ

Dilahirkan dinegeri Baida, salah satu kota kecil dalam negeri Persia di tahun 244 H (858 M). Dia ditahan dan dihukum pada tanggal 18 Zulkaidah tahun 309 H ( 921 M).

Inti dari ajarannya sering dinyatakan melalui Syair-syair yang mendalam, kadang-kadang berupa Prosa. Dalam susunan kata-katanya diungkapkan 3 perkara, yaitu :

HULUB yaitu ketuhanan (LAHUT) menjelma kedalam Diri Insan (NASUT)
AL HAKIKATUL MUHAMMADIYAH, yaitu Nur Muhammad sebagai asal usul segala kejadian, amal perbuatan, dan Ilmu Pengetahuan, dan dengan perantaraannyalah seluruh Ala mini dijadikan.
KESATUAN SEGALA AGAMA, Menurut ajaran beliau, bila mana kebathinan seorang insan telah suci bersih didalam menempuh perjalanan dalam hidup kebathinan, akan naiklah tingkat hiupnya itu dari suatu Maqam yang lain. Misalnya MUSLIM, MU’MIN, SALIHIN, MUKARABBIN. Mukarabbin artinya orang yang paling dekat kepada Tuhannya. Diatas dari tingkat Mukarabbin itu tibalah mereka dipuncak, sehingga bersatu dengan Tuhan. Tidak dapat lagi dibedakan atau dipisahkan diantara ASYIK dengan MA’SYUKNYA.

Apabila Ketuhanan telah menjelma didalam Dirinya, maka tidak lagi kehendaknya yang berlaku, melainkan kehendak Allah “RUH ALLAH TELAH MELIPUTI DIRINYA. Sebagaimana yang telah meliputi “ISA ANAK MARYAM”. Maka apa yang dikehendakinya akan terjadi. Bagaimana sifatnya persatuan itu ?.

Kadang-kadang dikatakannya sebagai persatuan HAMAR (Tuak, Arak) dengan AIR, dan kadang kadang dikatakannya sebagai persatuan API dengan BESI bila dibakar menjadi bara sehingga apabila tersinggung salah satu, tersinggung pula yang lainnya.

Disinilah pangkal perkataannya “ANA AL HAQ” (Sayalah Kebenaran itu).

Karena kebenaran adalah salah satu dari nama Tuhan.

Dan katanya pula “WAMA JUBBATI ILLALLAH” dan (Tidak ada yang dalam jalan ini melainkan Allah)

Salah satu perkataannya :

“ANA MAN AHWA WAMAN AHWA, ANAA NAHNU RUHANI HALLALNA BADANA FATZA ABSHARTANI ABSHARTAHU, WAIZA ABSHARTAHU ABSHARTANA”

Artinya : Sayalah orang yang saya rindui, dan orang yang saya Rindu ialah saya. Kami dua jiwa bersatu disatu badan, kalau Engkau lihat Aku, Engkau lihat Dia, Bila Engkau lihat Dia, terlihatlah Kami.

Katanya lagi :

“MAZAJTA RUHARA FIRUHI KANA, TUMZIJUL KHAMRATA BIIMAIL ZALALI FAIZA MASSAKA SYAIUN MASSANI, FAIZA ANTA ANA FIKULLI HAALIN”

Artinya : Telah bercampur RohMu dalam RohKu, laksana bercampurnya KHAMAR dengan Air yang jernih, bila menyentuh akanMU sesuatu tersentuhlah Aku, sebab itu Engkau adalah Aku dalam segala hal.

PERKATAAN NUR PERKATAAN ROH

1. Aku yang Awal 1. Dia yang Awal

2. Aku yang Akhir 2. Dia yang Akhir

3. Aku yang Zahir 3. Dia yang Zahir

4. Aku yang Bathin 4. Dia yang Bathin.

BILA MANA KITA MENGATAKAN ALLAH ITU ADALAH MUHAMMAD

BILA MANA MUHAMMAD MENGATAKAN ALLAH ITU ADALAH TUHAN KITA.

NASAR DZAHIR NASAR BATHIN

1. Api 1. Nufus

2. Angin 2. Ampas

3. Air 3. Tanufus

4. Tanah 4. Nafas.

QULHAQ RAHASIA

RASA . . . . . . . . . . RASA

ALHAQ QULHAQ RAHASIA

KENYATAAN YANG SEBENARNYA

1. Kenyataan Tubuh pekerjaan Hati => Kenyataan Hati pekerjaan Roh => Kenyataan Roh pekerjaan Nur.

2. Kenyataan Nur pekerjaan Kutub => Kenyataan Kutub pekerjaan Hati => Kenyataan Hati pekerjaa Tubuh.

MANUSIA = Berjasadkan Jasmani, Bernyawakan Rohani = Rahasia Nurani

INSAN = Berjasadkan Rohani, Bernyawakan Nurani = Rahasia Idhafi.

NABI = Berjasadkan Nurani, Bernyawakan Idhafi = Rahasia Rabbani

……………….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s